Doula begeleiding

De geboorte van een kind is een wonderbaarlijke en toch heel natuurlijke gebeurtenis. Wij ondersteunen jou en je eventuele partner om de geboorte te beleven zoals jullie dit wensen. Dat doen we door er continu te zijn voor jou, één-op-één. Zonder shiftwissels, een bekend gezicht aan je zijde tijdens het ganse geboorteproces.

Wat doen we voor jou ?

Lichamelijke ondersteuning

Met behulp van allerlei comfort technieken helpen we je een gevoel van controle, comfort en vertrouwen te behouden

Emotionele steun

Een kind op de wereld zetten is een enorme prestatie. We willen dat iedere pas bevallen persoon zich super krachtig en trots voelt op haar prestatie. Tijdens het geboorteproces proberen we je emotioneel zo goed mogelijk te ondersteunen om dit te bereiken. Zodat je positief kan terugkijken op de geboorte.

Informatieve ondersteuning

Ook belangrijk om positief terug te kijken op de geboorte is het gevoel van autonomie en betrokkenheid. Daarom helpen we jou en je eventuele partner om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt tijdens de bevalling. Zo kun je beslissingen nemen in lijn met je eigen wensen en behoeften. 

Je belangen behartigen

Wij ondersteunen jou en je eventuele partner om de geboorte te beleven zoals jullie dit wensen. Door in de zwangerschap samen een geboorteplan te bespreken kennen we die wensen al goed op voorhand en kunnen we er mee voor zorgen dat alles goed verloopt. Ook als het anders gaat dan gepland toetsen we jullie wensen en behoeftes af op dat moment.

Wat doen we niet ?

In onze begeleiding is de medische opvolging tijdens het geboorteproces. We voeren geen vaginale onderzoeken uit, controleren de harttonen van de baby niet, … Dat laten we over aan de gynaecoloog en/ of vroedvrouw van het ziekenhuis of, in geval van een thuisbevalling, een collega zelfstandige vroedvrouw die wel thuisbevallingen begeleid. We nemen ook niet de plaats in van de partner. Integendeel, als je een geboortepartner hebt dan kijken we samen hoe deze betrokken kan zijn bij de geboorte op de manier die bij jullie past. We nemen ook geen beslissingen in jullie plaats op basis van onze persoonlijke voorkeuren. Het is jullie feestje!

 

It’s to be, not to do.

Debra Pascali

Het doula effect

De voordelen van een doula bij de geboorte zijn al lang bekend. De uitkomsten van de onderzoeken van de kinderartsen, Dr. Marshall Klaus en Dr. John Kennell in 1993 gaven het volgende weer… 

 

  • 50% minder keizersneden
  • 25% kortere duur van de bevalling
  • 60% minder verzoeken om een ruggenprik
  • 40% minder gebruik van pitocin/oxytocine (‘inleiden’)
  • 30% minder verzoeken om pijnbestrijding
  • 40% minder tangverlossingen

 

En ook heel belangrijk: een beter gevoel over het verloop van de bevalling achteraf!

Behalve dat we gediplomeerde vroedvrouwen zijn, zijn wij ook beiden opgeleid en aangesloten bij de Vlaamse Federatie van Doula’s.

Praktische info

Wij staan 5 weken 24/7 voor je paraat. Tussen je 37 en 42 zwangerschapsweek. Daarvoor vragen we een wachtvergoeding. Daarnaast wensen we elkaar ook al goed leren te kennen tijdens de zwangerschap. Dit kan door een aantal geborgenheid sessies te volgen bij ons. Een cursus HypnoBirthing volgen is sterk aangeraden omdat het een ideale voorbereiding is op de geboorte.
Wij wisselen periodes van wacht af met elkaar. Een van ons beide zal dan aanwezig zijn bij de geboorte. Daarom is het belangrijk dat je ons beiden vooraf leert kennen.
De prijzen bespreken we graag in detail tijdens onze eerste kennismaking.